Základní informace o SBR

Členové statutárního orgánu

František Kabát, e-mail: frakab@seznam.cz

Monika Pechmanová, e-mail: mpechmanova@seznam.cz

Jaroslav Brožka, e-mail: brozkaj@seznam.cz

 

Kontrolní komise:

předseda kontrolní komise - Vladislav Lang

člen kontrolní komise - Josef Pechman

člen kontrolní komise - Ladislav Starý

 

Účel Spolku

Cílevědomá snaha uchovat a udržovat historické a architektonicky cenné jádro bývalé samostatné obce, které bylo v roce 1995 prohlášeno chráněnou památkovou zónou lidové architektury. Obnovovat zvyky a obyčeje svých předků, a tím přenášet vlastenecké cítění a vědomí na mladou generaci. Aktivně se bude projevovat tato činnost Pietními a vzpomínkovými akcemi při setkáních rodáků a Boleveckých občanů za účelem společenským.
 
 

Historie Spolku

Spolek Boleveckých rodáků byl založen 20.dubna 1998 a v letošním roce tedy oslavil již 25 let svého trvání. 
 
Ale jak to vše bylo od začátku: po roce 1990 dostalo několik postarších boleveckých rodáků nápad, že by bylo vhodné založit registrované "seskupení" boleveckých rodáků. S nápadem přišli Karel Motlík, Jiří Kavina, Ing. Václav Kabát, Vojtěch Kabát, Gustav Kepka a Jaroslav Lang. Registrace se uskutečnila v dubnu 1998 v rejstříku Ministerstva vnitra v Praze, pod názvem Sdružení boleveckých rodáků. S Novým občanským zákoníkem od 1. ledna 2014, došlo ke změně registrace všech Sdružení na zapsané Spolky, registrované v rejstříku Krajských soudů. Od první registrace se každý rok pořádala v Bolevecké sokolovně pravidelná setkání boleveckých rodáků a též i všech občanů, kteří měli zájem se zúčastnit. Na I. ročníku bylo přes 500 účastníků!!! Poslední společné setkání bylo v roce 2015, jako slavnostní večer k zakončení rekonstrukce povrchů a sítí místní infrastruktury v historickém jádru Bolevce. Na tomto setkání byli vyznamenáni významní plzeňští architekti a další osoby, které se osobně podíleli na zachování Bolevecké návsi při demolici některých částí Bolevce při výstavbě Severního sídliště Bolevec a Košutka.
 
Prvním předsedou byl jeden z hlavních zakladatelů Ing. Václav Kabát z Bolevecké návsi, a to až do roku 2007. Po něm se stal předsedou pan Jaroslav Čechura, kterého v roce 2015 vystřídal pan Ing. Bohuslav Strejc. Po úmrtí pana Strejce byl na jaře roku 2022 zvolen nový výbor ve složení František Kabát, Monika Pechmanová a Jaroslav Brožka.