Vítejte v Bolevci

Vítáme vás v historické části Plzně, jejíž historie sahá až do 14. století.

První zpráva o Bolevci je z roku 1382. Zakladatelem dvora byl jistý Volek a ves po něm dostala jméno Volov. Používalo se i zdrobnělého názvu Volovec - Volevec - Bolevec. Vysvětlení, jak Bolevec získal své jméno, existuje několik dalších. Důležité je, že s názvem Bolevec se setkáváme od roku 1782.

Ves Bolevec byla po roce 1382 majetkem kapituly sv. Apolináře v Praze. 

30.4.1460 kapitula prodala Bolevec Plzni za 200 kop pražských grošů a 20 kop ročního úroku (činže). Na tehdejší dobu to bylo hodně peněz, a tak docházelo kvůli placení ke sporům. Plzeň koupila Bolevec, protože tu chtěla založit systém rybníků, aby na rybníkářství zbohatla. 

20.3.1461 byl založen první rybník z celkem jedenácti. Koncem 17. století byla rybniční soustava přestavěna. Za zatopené polnosti dostali Bolevečtí náhradní pozemky a cenné výhody. Nejdůležitější byla tzv. odúmrť. Usedlíci mohli statek odkázat komukoli, a dokonce i bez závěti připadl statek na nejbližší příbuzné, nikoliv na vrchnost. Bolevec se stal jedinou privilegovanou obcí na panství.

Po třicetileté válce postihla Bolevecké tvrdší robota, dávky a státní daně zesílily hospodářský útisk poddaných. Důležitá změna nastala po 7. září 1848, kdy byla zrušena robota, funkce vrchnosti jako první instance soudní a správní. Tak vznikla svobodná obec venkovská a obecní samospráva. Na těchto právních základech a změněných hospodářských poměrech se vyvíjí Bolevec až do druhé poloviny 19. století. 

Ve 20.století je Bolevec největší obcí v regionu s vlastní samosprávou. V roce 1942 se stává součástí Plzně.