Přednáška: Došky mezi paneláky. Selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci – poznání a obnova

18.03.2024 16:00

Zveme vás na druhou z přednášek jarního bloku přednáškového cyklu Národního památkového ústavu, ÚOP v Plzni s názvem: Minulostí kolem nás.

Došky mezi paneláky. Selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci – poznání a obnova.

Přednášet bude Mgr. Karel Foud, specialista NPÚ, ÚOP v Plzni na lidovou architekturu.

 

Selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci patří k předním památkám lidové stavební kultury na Plzeňsku. Má středověký původ, jeho současnou podobu mu vtiskla přestavba v průběhu prvních dvou třetin 19. století. Obytné stavení, datované do roku 1809, patří k hodnotným příkladům tzv. lidového klasicismu. Stavba udivuje svojí velikostí i dispozičním uspořádáním. Snad proto také byla s celým dvorem prohlášena za národní kulturní památku. V roce 2007 se dvůr dostal do správy Národního památkového ústavu. V letech 2019 až 2021 proběhla jeho celková obnova, z větší části formou restaurování. Mluvené slovo provede posluchače prostřednictvím řady fotografií postupnou obnovou dvora, který je dnes zpřístupněn veřejnosti.

 

Vstup zdarma