Další schůze Spolku proběhne až po letních prázdninách 2.9.2024 v 17:00 v Totemu. 

Těšíme se na vás!