Výročí SBR 20 LEThttps://pocitadlo.abz.cz/aip.php?tp=sq

Sdružení boleveckých rodáků(dále SBR) bylo registrováno  v roce 1998 v Praze na ministerstvu vnitra.

Kolem r. 1995 dostalo pár boleveckých rodáků Ing.Václav Kabát, Karel Motlík, Jiří Kavina,  Prof.Miloslav Janeček, Jaroslav Lang  nápad,

uskutečnit setkání boleveckých rodáků a občanů na sokolovně v Bolevci. To se poprvé uskutečnilo v r.1997, za účasti cca 500 set účastníků na základě poměrně složité a postupné evidence adres jednotlivých zvaných účastníků, kteří postupem času a životních osudů, se již nacházeli mimo své původní bydliště, ale vše se nakonec úspěšně podařilo a bylo si co vyprávět a vzpomínat !

 

 

 

První výbor a zakládající členové Sdružení boleveckých rodáků z levé strany: Jiří Kavina,

Jaroslav Čechura, Vojtěch Kabát, Ing.Hana Dobrá,Prof.Miloslav Janeček, Ing.Václav Kabát,

(první předseda Sdružení), Jaroslav Lang, Jaroslav Kadlec, Petr Lenk, Chybí Karel Motlík.

 

Od 1.ledna roku2014 po vydání nového občanského zákoníku, bylo převedeno Sdružení na Spolek z.s. dle zákona pod rejstřík Krajského soudu v Plzni pod názvem Spolek boleveckých rodáků.

činnost byla a je zaměřena na udržování historických tradic a dobových prvků v Bolevci a jeho přírodním a přilehlém okolí.

Než bylo založeno samotné Sdružení proběhla velmi důležitá akce 1970 - 1975 samotných tehdejších rodáků a občanů Bolevce, ve spolupráci s ÚMO Plzeň 1 a SDH Bolevec, Přemístění čtyřech Božích muk:

Pechátovská boží muka, Steklinovská boží muka, Gryspekovská boží muka, Kocherská boží muka, nebo také nazývaná Jónský sloup,

nacházejících se na okrajové části obce, některých i částečně již poničených, do historického středu obce na Boleveckou náves, pro jejich záchranu, kde se nachází dodnes,protože se nacházely v záboru půdy projektu výstavby severního sídliště.

     nejvýznamější akce 20-ti leté činnosti SBR jsou:

1) v r.2012 zlacení a žehnání Madony na Pechátovských božích mukách, ve spodní části návsi,Plz.biskupem Mons. Fr.Radkovským

2) v r.12012 výročí 630 LET Bolevce "DEN BOLEVCE na návsi v Bolevci

3) v r.2015 výročí 600 LET od upálení M.J.Husa, s osazením nové busty na starou školu v Bolevci na návsi

4) v r.2015 DEN BOLEVCE pod garancí ÚMO Plzeň 1, jako významný Den na dokončení komplexních rekonstrukcí na návsi v Bolevci,( povrchové dláždění a   sítě), zakončený slavnostním 18.setkáním boleveckých rodáků a občanů na bolevecké sokolovně, s předáním Pamětních plaket a Listů těm, kteří se významnou osobní aktivitou podíleli na zachování návsi v Bolevci, při úpravách v rámci projektu severního sídliště Bolevec.

5) v r.2017 výročí 100 LET od "Bolevecké katastrofy, výbuch muniční továrny ŠKODA na "Střílně"-Orlíku roce 1917  na nádvoří JS ŠKODA a pokračováním na hřbitově v Bolevci  Mše Plz.biskup Tomáš Holub, a foto-prezentace události na panelech vedle kaple, kterou zpracoval člen SBR Františk Kabát.

6) v r.2018 Obnova "černého" velkého Kříže, (původ bolevecký sedlák p.Bartovský na svém pozemku), zničený cca r. 1960 a obnova doplněna o info-panel s popisem původního poslání Kříže.

7) v r.2018 Výročí 100 let vzniku samostatného státu ČSR, u památníku z I.sv. války za účasti významných hostů ÚMO Plzeň 1, zástupců z 35. pěššího pluku v Plzni, zástupců z SDH Bolevec a manželů Pickových v Plzeňském kroji.

 

Další obnovené či opravené dobové prvky, v okolní bolevecké přírodě:

1)Pamětní Desky sokolovna Bolevec

2)Studánka "Petrovka

3)Křížek Pávová

4)Křížek U obrázku

5)Křížek U četníka

6)Křížek Míka

7)Křížový-smírří kámen "Dostálka"

8)Památný sloup a křížový kámen U řezníka

9)Památný patník továrníka Klotze-"poslední zajíc"

10)Památný sloupu u "Kameňáku"

11)Křížek Webr Bolek

12

jinak vždy dle ročního Plánu aktivit SBR, pravidelné a opakující se akce:

    Pietní akce na hřbitově v Bolevci,sv,Vojtěch, patron bolevecké kaple, slouženy mše, výbuch muničky, dále Piety u Pomníků I. a II světové války, Pieta M.J.Hus, Památka na zesnulé "Dušičky a též pravidelné akce  na návsi, Májka a Vánoční strom ve spolupráci s SDH Bolevec.

   Současně se též  uskutečnilo  v r.2016 a 2017 nutné čištění, opravy a impregnace volně umístěných dobových prvků v terénu, pro prodloužení a zachování tradice  úcty a historie, které byly postupem času Sdružení opraveny, obnoveny a tí i zachovány.

Za veškerou spolupráci a finanční podporu velmi děkuje SBR všem plzeňským institucím, se kterými dlouhodobě spolupracuje ÚMO Plzeň 1, dále SVSMP, Plzeňskému kraji, Magistrátu m.Plzně, JS ŠKODA, Plzeňské diecézi RDC-TOTEM, ZŠ v Bolevcí 91. MŠ v Bolevci,Kulturnímu dětskému kroužku "Boleváček" vedenému píV.Řežábovou a v místě historického středu Bolevce, též stálým a dlouholetým partnerům, z SDH Bolevec.

 

 

foto členů r.2002 : z leva Jaroslav čechura, František Kabát, Vladimír Mertl, Miroslav šnebergr, Bobuslav Lodr, Josef Kabát, Vojtěch Kabát, Karel Vokoun, Gustav Kepka, Ing.Bohuslav Strejc, Ing.Hana Dobrá, Jaroslav Lang postupem času se připojili i další členové Miroslav Smolák, Vlastimil Koucký, Jaroslav Rais a řada dalších.

Fotogalerie: Výročí SBR 20 LET

Fotografie použita dle Creative Commons Valerii9116  © 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode