Výhledové AKCE MIMO ROČNÍ KALENDÁŘ - OBNOVA KŘÍŽE

Spolek Boleveckých rodáků připravuje v rámci svých aktivit obnovu památného KŘÍŽE, který se nacházel za boleveckým hřbitovem, směrem kolem oplocení sportovního areálu "Prokopávka, k železničnímu mostu Plzeň-Žatec, za kterým je odbočka cesty, k rybníku Senečák.

Vlastní původ Kříže není znám ani podle bolevecké kroniky bratří Miloslava a Vojtěcha Janečka, ale doměnka říká, že jeho původ sahá před vlastní počátek historie hřbitova v Bolevci v r.1903. Byl původně zhotoven majitelem pozemku a boleveckým sedlákem p.Bartovským a mohl být i významným výškovým bodem po vrchu Mikulka v Bolevci od Plzně, severním směrem  hlavního "tahu" a cesty  Třemošná a Senec-Zruč.

Osobní iniciativu za SBR převzal v záležitosti vypracování Projektu, provedení firemní nabídky a podání žádosti o Dotaci na Plzeňský kraj, člen Spolku a výborup.M.Zahradník. Nyní běží lhůta na posouzení žádosti, projednání a přpadného odsouhlasení Dotace. V přídě kladného sdělení se bude v přípravě obnovy pokračovat a konečný termín se slavnostním obnovením, bude dán včas veřejnosti na vědomí.

Ve fotogalerii k této obnově je snímek původního kříže s nápisem INRI,Ježíšem Kristem(barevně malovaným na kovové ploše s původním místem.Snaha o provedení věrohodné původní podoby, bude řešena dle přidělení finančních prostředků, případně na více etap.

Zatím bylo provedeno se souhlasem majitelů soukromého pozemku, dne 15.3.2018, prořezání vzrostého stávajícího porostu terénu tohoto místa, kolem původního pískovcového kvádru, na kterém byl původní Kříž osazen a podlouhých letech odstraněn "zubem času" a chybí zde již dlouhou řádku let. Přípravnou  Očistu terénu původního místa provedli členové SBR pánové Miloš Zahradník, Zdeňek Hájek a K.Vokoun. viz. barevné snímky fotogalerie.

 Přiložený projekt zpracoval člen výboru SBR p.Miloš Zahradník, který rovněž zajistil již potvrzenou výši DOTACE.

Za SBR fk.16.3.2018

Pokračující práce očisty základního kamene pro Kříž s okolní úpravou terénu. Firma va.Čechura.

Za SBR fk.3.5.2018

 

Fotogalerie: Výhledové AKCE

Fotografie použita dle Creative Commons Valerii9116  © 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode