Informace o nás

Činnost-historie /

Sdružení založeno a registrováno od dubna 1998 a přejmenováno ze Sdružení na Spolek od 1.1.2014, dle nového občanského zákoníku a registrace převedena zrejstříku ministerstva vnitra ČR, na Krajský soud rejstříku \v Plzni.

Nedílnou součástí, historicky bohulibých záměrů rodáků, pro Bolevec a okolí a tudíž pro obvod Plzeň 1,je taktéž publikační činnost, kdy se podařilo rodákům vydat mapku „BoIevecké rybníky", ve které jsou zobrazeny některé, již zapomenuté názvy mít, cest a objektů. Později následovalo vydání naučné knihy „Bolevec a okolí", jejíž vydání překonalo očekávání. Je to souhrnný dokument, který obsahuje celou historii Bolevce a okolí, od jeho založení, až do poslední doby.
Další význačná publikace byla vydána v roce 2007, jde o velkou obrazovou knihu, "Od starého Bolevce, k městskému obvodu Plzeň 1", s 300 historickými fotografiemi, která je dalším trvalým a důležitým historickým dokumentem nejen Bolevce a našeho obvodu Plzeň 1, ale i celého města Plzně. v roce 2008 byla vydána sdružením brožura, pod názvem Zemědělská usedlost „U Matoušů čp.1", na podporu obnovy této význačné zemědělské usedlosti, která byla v roce 2009, vyhlášena národní kulturní památkou a v roce 2012 byla vydána brožurka "630 let Bolevce", k tomuto výročí.

HISTORIE: 

Historické a periodické akce atradice a místa v Bolevci, Kaple sv.Vojtěcha Svátek sv.Vojtěcha - Mše na  hřbitově v Bolevci,  a Pieta u Památníku umučených boleveckých občanů, ve II. světové válce, u ZŠ v Bolevci.

Vzpomínka naVýbuch muniční továrny ŠKODA na "Orlíku" ve Třemoš, Pomník padlých a umučených boleveckých občanů, v I. světové válce, na Bolevecké návsi, Boží muka, Křížové kameny, Pamětní křížky, Pamětní desky

Pravidelná činnost současnosti každý rok:

Vždy v únoru, hodnotící schůze Sdružení boleveckých rodáků, v regionálním centru "TOTEM".

 

Pieta s květinami u pomníku padlých a mučených boleveckých občanů, ve II.světové válce, před ZŠ Bolevec.

 

Pieta  a mše s květinami u kaple sv.Vojtěcha na boleveckém hřbitově, k uctění památky všech,

kteří zahynuli při muničním výbuchu továrny ŠKODA na "Orlíku" 1917.

 

Pieta s květnami, u pamětní desky od upálení Mistra Jana Husa, umístěné na zdi boku původní staré školy, uprostřed návsi.

Pieta s květinami u pomníku padlých a umučených, v I.světové válce, u pomníku na bolevecké návsi, mše svatá na "Dušičky", na boleveckém hřbitově, k uctění památky zesnulých. 

 

 

 

    

Fotografie použita dle Creative Commons Valerii9116  © 2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode