INFO poslední akce SBR  2018 a nové akce r.2019

2018 - 1998 20 let SDRUŽENÏ - SPOLKU  BOLEVECKÝCH RODÁKŮ
                                                                                        
 
 

 
Adventní setkání Hostů, jubilantů, občanů a čleenů Spolku boleveckých rodáků, v bolevecké hospůdce
"U Myšáka" 6.prosince 2019.U čelního stolu projev předsedy SBR Ing.Bohuslava Strejce, vlevo
starostka ÚMO Plzeň 1 Ing. Helena Řežábová. Vedle ní vlevo členka výboru SBR M.Marešová.
 
 
Starostka ÚMO Plzeň 1 Ing.Helena Řežábová při projevu k účastníků setkání.
 
 
 
 
Tradiční pietní vzpomínka u Památníku z I.sv. války na návsi v Bolevci  25.října 2019 za ůčasti veřejnosti.
Projev přednesl předseda Spolku BR Ing.Bohuslav Strejc.
 
 
Projev starosty Spolku boleveckých rodáků Ing.Bohuslava Strejce
 
Asistentka Spolku BR Miluše Marešová, ukládá květinu u Památníku.
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
2.listopadu 2019 na hřbitově v Bolevci tradiční mše "Dušičky"Památka zesnulých,
za ůčasti starostky ÚMO Plzeň 1 Ing.Heleny Řěžábové, předsedy SBR Ing.Bohuslava Strejce,
zástupce plzeňské Diecéze a veřejnosti.
 
 
 

 
Kaple sv.Votěcha, patrona bolevecké kaple postavené na Památku obětí "Bolevecké katastrofy
v květnu 1917.
Vpravo kněz Jan Nepomuk Svoboda z plzeňské Diecéze, vlevo
členka Spolku BR Ing. Hana Dobrá.
 Projev předsedy Spolku BR Ing.Bohuslava Strejce, za účasti kněze plzeňské Diecéze a veřejnosti.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za účasti zástupců ÚMO Plzeň 1 II.místostarostky Mgr.Ilony Jehličkové
a veřejnosti se uskutečnila 4.7. 2019 tradiční Pietní vzpomínková akce
Spolku boleveckých rodáků na návsi v Bolevci, u příležitosti 604.výročí upálení
                   M.J.Husa roku 1415.Akce tradičně proběhla pod bustou M.J.Husa,
která se nachází na budově staré bolevecké školy.Spolek BR velmi děkuje
za spolupráci ÚMO Plzeň 1.Projev přednesla Mgr.I.Jehličková
a předseda SBR Ing.Bohuslav Strejc.
 
 
Projev místostarostky ÚMO Plzeň 1 Mgr.I.Jehličkové, vedle sedící předseda SBR Ing.B.Strejc
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

u Památníku II,sv.války, před ZŠ v Bolevci, Projev přednesla starostka

ÚMO Plzeň 1 Ing.Helena Řežábová a předseda Spolku BR Ing,Bohuslav Strejc.
 
za SBR koordinátor Spolku BR František Kabát.
 
 
 
Projev ředitelky školy Mgr.Heleny Brunclíkové, o současném provozu a novinkách školy.
Poděkování patří ředitelce ZŠ Mgr.Heleně Brunclíkové za pozvání na exkurzi do vnitřních prostor
školy s videoprojekcí o novinkách a činnosti této školy.
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

 

 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 

ROK 2019:

Vážení přátelé, dne 13.dubna 2019 se uskutečnil I.ročník jarní "Dobové vycházky" Spolku boleveckých rodáků, po historických místech, obnovených a udržovaných Spolkem BR, během 20 ti-leté činnosti od r. 1998, v okolní bolevecké přírodě S myšlenkou příšel člen Spolku Fr.Kabát, spojit aktivní pohyb, s Pietní vzpomínkou a návštěvou těchto dobových prvků.

Start vycházky byl na konečné stanici MHD č.4 v Bolevci, kde účast překonala všechna očekávání i přes chladnější počasí. Na startu spočítala vedoucí Spolku turistů "Aktivní stáří pí Julie Henzlová 85 účastníků !!! Patří ji upřímné poděkování, že tuto akci Spolku BR zařadila na začátku roku2019 rovněž do "věstníku" jejich Spolku a tím výrazně podpořila výše uvedenou a mimořádnouúčast.
Na trase vycházky I.ročníku bylo celkem 11. zastavení s doprovodným komentářem, k jednotlivým bodům, členem Spolku Fr.Kabátem.
Významným hostem byl "dálkový" turista a třemošenský  rodák Ing.Miloslav Šašek, který má po evropských poutních trasách již 2600 km !
 
Poděkování patří ÚMO Plzeň 1, pí Š.Bachmannové za zveřejnění Pozvánky této akce , v "PLZEŇSKÉ JEDNIČCE" vydávané úřadem a rovněž i Plzeňskému rozhlasu, který několikrát zveřejnil ve svém vysílání Pozvánku na tuto akci.
A na závěr upřímné poděkování organizátora akce a koordinátora Spolku BR všem účastníkům, bez kterých by jakákoliv akce, byla pouze "hluchým"
a myšlenkovým nápadem" !
Na účast při II. ročníku v r. 2020 se těší výbor Spolku BR
 
P O Z O R !!!
PROSÍM, OSTATNÍ SNÍMKY S POPISEM JSOU POD POLOŽKOU v HLAVNÍM MENU- FOTOGALERIE, děkuji.
Na startu konečné st. MHD č.4 v Bolevci
 
Na startu konečné st. MHD č.4 v Bolevci
 Na trase za křižovatkou Záluží-Ledce.
 Zastavení u Pamětní desky Prof.Sigmonda, na jeho naučné stezce.
 Lesní zastávka mezi body F.Míka a F.Klotz.
 
 Občerstvení po závěru akce.
 Organizátor akce, člen SBR Fr.Kabát obdržel dárek,od "Dálkového turisty
Třemošenského rodáka Ing.Miloslava Šaška,který má za sebou na evropských poutích zatím cca 2 000 km !
(vlastní vydaná kniha jeho poutních tras) s  věnováním, vydanou k Památce svého otce Miloslava Šaška,Mistra sportu a reprezentanta
Československa v ledním hokeji a dlouholetého hráče a trenéra Škody Plzeň.
 
vloženo:
fk.15.4.2019

https://pocitadlo.abz.cz/aip.php?tp=sq

  

Fotogalerie: INFO z akcí SBR r. 2018

Fotogalerie: INFO z akcí SBR r. 2018

Fotogalerie: INFO z akcí SBR r. 2018

Tato fotogalerie je prázdná.

Fotografie použita dle Creative Commons Valerii9116  © 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode