/INFO z akcí Spolku BR  2018

Poslední společenská akce roku se uskutečnila tradičně v adventním čase, v rámci setkání členů Spolku, významných hostů z ÚMO Plzeň 1 a dalších hostů,  dále občanů a pozvaných jubilantů, právě "spadajících" do tohoto předvánočního času. Akce se tradičně koná v bolevecké stylové hospůdce "U Myšáka" a majitele p.Martina Šabka, který pravidelně na této akci se Spolkem spolupracuje, za což mu patří velké poděkování.
     Akce se celkem zúčastnilo 50 osob, které zdravicí a celkovou zprávou přivítal předseda Spolku Ing.Bohuslav Strejc, z hostů hovořila místostarostka
ÚMO 1Mgr.Jehličková, dále kastelánka statku "U Matoušů" Mgr.Poláková, správce kostela Pod všemi svatými p.J.Kabát  a bolevecký občan p.Václav Brabec, který sdělil pozvání na hodnotnou výstavu v "mázhauzu plzeňské Radnice ke 130 výročí, boleveckého rodíka p.Kardinála Josefa Berana, od jeho narození.
 
     Významná blahopřání Jubilantům, s předáním dárků provedli pí Jančíkové(94 ) a Pí Lopatové (80) členové Spolku Miluška Marešová a František Kabát, který též přednesl text písně o Plzni, který složil autor p.Jaroslav Fous.
 
K následují volné zábavě a vzájemnému  vzpomínání se o hudební kulisu postarali manželé Roubalovi, za což jim Spolek velmi děkuje.
(Dodatečně bude doplněna FOTO příloha akce.
 
 Jubilantka pí Jančíková, které blahopřeje členka SBR Miluška Marešová.
  Jubilantkapí Lopatová.
 
 
 
 
2.listopadu 2018 se uskutečnila Památeční Mše na "Dušičky" v kapli sv.Vojtěcha, patrona bolevecké kaple, na hřbitově v Bolevci, od 16:00 hod, zaširoké účasti veřejnosti Mši sloužil Páter Jan Nepomuk Svoboda.
 
 
 
 
26.října 2018
Výročí 100 LET od vzniku samostatného státu čechů a Slováků - ČESKOSLOVENSKA v roce 1918.
V rámci pavidelné a  dobrovolné činnosti SBR se uskutečnila významná akce, k výročí vzniku samostatného státu u Památníku z I.světové války na návsi v Bolevci za účast významných hostů a veřejnosti.
    
     Z hostů místostarosta ÚMO Plzeň 1 p.Jiří Uhlík MBA, dále preziden SDH Bolevec p.Jan Benda, Zástupci 35.pěšího pluku v Plzni a manželé Pikovi v Plzeňském kroji.Plnohodnotný a vzpomínkový projev přednesl předseda Spolku BR Ing. Buhuslav Strejc.
 
 
 

 

Dne 28.června 2018 se uskutečnila další významná akce Spolku BOLEVECKÝCH rodáků, v rámci jejich činnosti, při udržování a obnově histoických prvků v Bolevci a jeho přilehlém okolí, na území městského obvodu Plzeň 1. Na původním místě se uskutečnila obnova velkého Pamětního Kříže, který zde byl dle záznamu z vojenské mapy již v 18.století. Kříž byl pojmenován "černý kříž, asi dle tmavého nátěru dřeva a od toho názvu se též pojmenoval most nad železniční tratí Plzeň-Žatec, "Černý most" přes který se přišlo od jádra Bolevce do části "Pode dvory". Vlastní Kříž postavil na svém pozemku bolevecký sedlák P.Bartovský, ale původ Kříže není úplně přesně známý ani dle Bolevecké Kroniky boleveckých rodáků, bratří Janečků, kteří vedli Kroniku až do r.1940.

Obnovu podpořil Plzeňský kraj a úpravy okolí ÚMO Plzeň 1. kterým také patří velké poděkování.Žehnání Kříže zástupcem plzeňské diecéze p.Janem Nepomukem Svobodouproběhlo zaúčasti starosty ˇUMO Plzeň 1 Mgr.Miroslava Brabce, dále zástupců SBR a veřejnosti v hojném počtu, byť počasí bylo deštivé. Všem zůčastněným patří též velké poděkování. Kříž byl obnoven cca po 40-ceti letech.

 

Ve čtvrtek 5.července 2018 se po roce uskutečnila opět Pietní vzpomínková akce na M.J.Husa pod novou  bustou M.J.Husa na staré bolevecké škole, na návsi v Bolevci, od 16:00 hodin, v rámci dobrovolných aktivit Spolku boleveckých rodáků, za účasti veřejnostii v nepříznivém a deštivém počasí. Úvodní slovo přednesl starosta ÚMO Plzeň 1 Mgr.Miroslav Brabec a potom následova proslov předsedy Spolku BR Ing. Bohuslava Strejce a bylo položena kytice do výklenku pod bustu členem SBR p.Jaroslavem Brožkou. (foto z akce viz fotogalerie).

7.7.2018

fk.

 

 

 

PAMĚTNÍ LIST

1998 -2018

 

20 LET

 

SPOLKU BOLEVECKÝCH RODÁKŮ

 

Mgr.Miroslavu Brabcovi

starostovi ÚMO Plzeň 1

s poděkováním za výbor SBR předseda Ing. Bohuslav STREJC

 

Plzeň 14.března 2018

fk.17.3.2018

 

https://pocitadlo.abz.cz/aip.php?tp=sq

 


 

Fotogalerie: INFO z akcí SBR r. 2018

Fotogalerie: INFO z akcí SBR r. 2018

Fotogalerie: INFO z akcí SBR r. 2018

Tato fotogalerie je prázdná.

Fotografie použita dle Creative Commons Valerii9116  © 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode