PRAVIDLA pro cyklisty

Pravidla pro cyklisty

- pokud je zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je na křižovatce se semafory zřízený pruh pro cyklisty, musí je využít
- na silnici se na kole jezdí při pravém okraji vozovky; pokud tím nejsou ohrožováni a ani omezováni chodci, smí jet cyklista po pravé krajnici
- cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou
- jízdním kolem se rozumí i koloběžka
- jestliže je stezka určená chodcům i cyklistům (je označena dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty") nesmí cyklista ohrozit chodce, kteří po ní jdou
- je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista povinen užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty
- cyklisté nesmějí jet na přechodu pro chodce; kolo musí vést
- cyklista mladší 18 let je za jízdy povinen použít ochranou přilbu, kterou musí mít správně připevněnou; použít ji musí například i na cyklostezce nebo na polní cestě
- dítě do deseti let smí na silnici jen v doprovodu osoby, které už bylo 15 let; neplatí to pro cyklostezku nebo obytnou a pěší zónu - za jízdní kolo se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 80 centimetrů, má na zádi dvě červené odrazky; zakrývá-li vozík světlo na kole, musí být vybaven červeným neoslňujícím světlem
- povinná výbava kola zahrnuje oranžové odrazky na kolech, červenou zadní odrazku, přední bílou odrazku, oranžové odrazky na pedálech a dvě na sobě nezávislé brzdy; v případě snížené viditelnosti musí na kole být ještě červené (vzadu) a bílé (vpředu) světlo - odrazky z povinné výbavy může cyklista nahradit reflexními prvky na oblečení a obuvi; zvonek a blatníky nepatří do povinné výbavy kola
- za jízdu po chodníku, po přechodu pro chodce nebo za chybějící součásti povinné výbavy viníkovi hrozí na místě přestupku až 2000 korun; ve správním řízení pak 1500 až 2500 korun
- cyklisté za spáchaný přestupek nemohou dostat trestné body, maximálně pokutu
- pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem předjíždět nebo objíždět z pravé strany pokud je vpravo od vozidel dostatek místa
- za jízdní kolo se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 800 mm, má na zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním obrysům vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením
- na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let
- cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu

 

Kde se smí jezdit

Silniční zákon cyklistům říká, kde se mohou se svými koly pohybovat. Asi je zbytečné vysvětlovat, že na kole se jezdí vpravo. Jak je ale často vidět, ne všichni cyklisté vědí, že na vozovce smějí cyklisté jezdit jen jednotlivě za sebou. Pokud tedy jedou už dva vedle sebe, mohou dostat pokutu. Zapomenout samozřejmě musí na dálnici, chodník, pěší zónu, stezku a přechod pro chodce. „Pokud na některou z těchto komunikací vjedou, mohou dostat pokutu na místě až 2000 korun. Ve správním řízení 2500 korun,“ říká právník Tomáš Beran. Častý také bývá zákaz, který cyklistům neumožňuje vjet například do tunelu. Za porušení této zákazové značky hrozí stejná pokuta jako v předchozím případě.

Přejezd pro kola není přechod

§ 57 (8) Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda-li může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, cyklista smí přejíždět vozovku jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče ke změně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo.

V poslední době, kdy přibývají cyklostezky, zvyšuje se i počet takzvaných přechodů pro cyklisty. „Není to přechod, ale přejezd,“ upozorňuje učitel autoškoly Petr Weber. Na tomto přechodu nemusí cyklista sesedat a kolo přes silnici převádět tak, jak to musí udělat na přechodu pro chodce. Před vjetím na tento přejezd se však musí přesvědčit, zda nehrozí sebe nebo jiné účastníky silničního provozu. Řidiče přijíždějících vozidel nesmí donutit ke změně směru, nebo rychlosti jízdy,“ vysvětluje Weber. Tento přejezd pro chodce není. Ti obvykle mají vlastní přechod.

Jízda po přechodu pro chodce

Podle současné vyhlášky nesmí cyklista po přechodu pro chodce jezdit. Pokud by cyklista přejížděl, tak se vystavuje nebezpečí, že mu automobilista nezastaví, a podle rady jej můžou pokutovat policisté. Za jízdu po přechodu pro chodce hrozí pokuta až 2000 korun na místě přestupku a až 2500 korun ve správním řízení. Cyklista ale může překonat vozovku metr od přechodu na základě vyhlášky §23. Cyklista při vjíždění na pozemní komunikaci musí dát ale přednost v jízdě vozidlům. Při vjíždění je rovněž možné překonávat jednoduchou plnou čáru a tramvajový pás, pokud není zvýšený nebo snížený. Přechod musí užít pouze chodec, pokud přechází do 50 m od přechodu.

Kdy máte povinnost zapnou světla, blikačky

Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.
Snížené viditelnost je situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu,

Pád? Pokuta nemusí být vysoká

Mnozí policisté, kteří přijedou k nehodě cyklisty, jenž si pád zavinil sám, postiženému hrozí správním řízením s pokutou 25 až 50 tisíc korun. Ale pokuta tak vysoká být nemusí. „Cyklistům, které taková dopravní nehoda potkala, doporučuji, aby na úřadě žádali projednání přestupku v blokovém řízení. Protože za tento přestupek nehrozí zákaz činnosti, není blokové řízení vyloučeno a lze v něm uložit pokutu do částky tisíc korun,“ radí Jan Kněžínek z ministerstva dopravy.

Problém nehody cyklisty, který zraní sám sebe, bude bezesporu jedním z témat nejbližší novely zákona o silničním provozu.

 

Co je dobré si zapamatovat:

- Kolo na přechodu musíte vést - Cyklista nesmí na přechodu pro chodce na kole jet. Za to mu hrozí pokuta až 2000 korun na místě přestupku a až 2500 korun ve správním řízení.
- Na kole na chodník nesmíte - Přestože se na kole či na mopedu nesmí na chodníku jezdit, můžete jej vést vedle sebe. Nesmíte ale ohrozit ostatní chodce, jinak musíte jít po pravé krajnici nebo okraji silnice.
- Nebojte se trestných bodů - Cyklisté nemohou za dopravní přestupek získat trestné body. Policisté ale mohou udělit vysokou pokutu za jízdu pod vlivem alkoholu.
- Chodce nesmíte nesmíte ohrozit - Pokud jedete po stezce, která je určena chodcům i cyklistům, nesmíte svoji jízdou chodce ohrozit. To samé platí i při křížení cyklostezky s chodníkem či stezkou pro pěší.
- Kam cyklista nesmí jet - Cyklisté se nesmějí pohybovat na dálnici, chodníku, stezce po chodce a pěší zóně. Za porušení zákazu na místě přestupku hrozí pokuta 2000 korun, ve správní řízení 2500 korun.
- Na přejezdu buďte ostražití - Na přejezdu pro cyklisty neplatí stejná pravidla jako na přechodu pro chodce. Cyklisté totiž při přejíždění nesmějí ohrozit jiné účastníky silničního provozu. Řidiče aut nesmí donutit ke změně směru, nebo rychlosti jízdy.
- Stezka patří i jiným - Na cyklostezku mohou i jiní sportovci. Například na kolečkových bruslích nebo na lyžích.
- Cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla smí předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici. Pouze ale v případě, že je vpravo od vozidel dostatek místa.

 

Od 1. července 2006 musí motoristé vždy při objíždění cyklisty použít směrová světla. Ale co když narazí třeba na dvacet cyklistů jedoucích za sebou? „Podle novely musí dát řidič znamení při předjíždění každého cyklisty. Pokud jich jede více za sebou, je to sice možná divné, ale blikat by měl při předjetí každého z nich. Jinak hrozí pokuta
  Zdroj: www.idnes.cz

 

Fotografie použita dle Creative Commons Valerii9116  © 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode